Štamparija "Dragić" - sitoštampa

- obavljanje grafičke i izdavačke delatnosti, proizvodnja papirne ambalaže

 

 

 

 

 

 

 

Višedecenijsko iskustvo u poslovanju je dovelo do toga da se oprema, ljudi, materijal i drugi bitni činioci proizvodnje, pažljivo biraju. Ovo je rezultiralo time da se u štampariji Dragić, danas, može odgovoriti na sve zahteve domaćih i stranih naručioca proizvoda kako sito tako i ofset štampe. Naše aktivnosti se realizuju sa sledećim elementima tehnoločkog procesa:

Petobojna ofset mašina "SPEED MASTER"
HEIDELBERG B1 formata

Offset mašina sa petobojnom štampom na papiru, "SPEED MASTER" proizvođača HEIDELBERG iz Nemačke sa CPC sistemom za određivanje boje, koja štampa do formata B1 100 x 70 cm, kapaciteta 11.000 prolaza/čas.
 

Offset mašina "SPEED MASTER"
HEIDELBERG B2 formata

Offset mašina za štampu na papiru, "SPEED MASTER" proizvođača HEIDELBERG iz Nemačke sa CPC sistemom za određivanje boje, koja štampa do formata B2 50 x 70 cm, kapaciteta 8.000 prolaza/čas.

BINDER mašina

Binder mašina se koristi za meki povez knjiga, toplim postupkom,  kapaciteta 1000 knjiga.

ŠTANC mašina "HEILDELBER CILINDAR" 

ZLATOTISAK mašina

Zlatotisak mašina se koristi za utiskivanje motiva na koricama, kartonu, papiru sa do formata A3

FALC mašina

Falc mašina se koristi za savijanje stampanih tabaka do formata B2

ŠIVAĆA mašina

Mašina za šivenje knjiga (šivenje tabaka koncem), radi daljeg poveza

Štanc mašina "HEILDELBERG CILINDAR" iz Nemačke 55 x 77 cm.

Automatska linija za sito-štampu na papiru, PVC foliji, drvetu, metalu i keramici, SPEED-O-MAT, proizvođača Argon, Italija (tabačna štampa do B1 formata 50 x 70 cm). Kapacitet linije je 2500 otisaka/čas. U liniji se nalazi i DUAL-UV sušara koja omogućava sušenje boje i laka mat i sjajnog u delovima sekunde.

Automatska linija za sito-štampu na tekstilu (10 boja u jednom prolazu), proizvođač Siasprint Group, Italija. U liniji se nalazi INFRA JET sušara za finalno fiksiranje motiva. Kapacitet linije je 500 otisaka/čas.

Nož "POLAR-MOHR ELTROMAT"

Termopresa MONT ANTONIO, Italija (za transfer termopreslikača na poliestersku tkaninu)
 

HOME | USLUGE | OPREMA | REFERENCE | O NAMA

 

 

 

 Copyright © 2001. Jason & Internauti